Tipus de retenció aplicables als diferents rendiments a partir de l’1 de Gener de 2018